Revisió i traducció jurídica en anglès, sense entrebancs

Traducció del català i el castellà a l’anglès / Revisió de textos jurídics en anglès