Serveis

Traducció jurídica

  • de català i castellà a anglès britànic.
  • per a empreses, despatxos d’advocats, món acadèmic i institucions.

Sóc especialista en dret mercantil, en particular en dret de societats, dret contractual i propietat industrial, i us puc ajudar amb la traducció de documents de tota mena corresponents a aquesta especialitat (contractes, estatuts socials, polítiques d’empresa, sentències judicials, etc.).

Més enllà d’aquest àmbit específic, també tradueixo documents personals amb finalitats jurídiques, com ara certificats de matrimoni, poders notarials o testaments.

Revisió d’anglès

  • per a jutges, advocats i juristes acadèmics de llengua materna diferent de l’anglès.

Us puc ajudar a revisar i millorar textos com ara sentències, dictàmens, informes i treballs acadèmics.

Traducció certificada per al Regne Unit

  • per a tràmits oficials com ara el matrimoni, l’homologació d’estudis o l’obtenció de visats i de permisos de treball o de residència.

Tradueixo, entre d’altres, certificats de naixement i de matrimoni, contractes laborals i títols i expedients acadèmics.

Anem per feina!